Maklumat Penting

TARIKH - TARIKH PENTING


Acara Tarikh
Pendaftaran Akhir

22hb April 2023

15hb April 2023

Pembayaran Akhir

29hb April 2023

22hb April 2023

Pertandingan OMK
13hb Mei 2023

KATEGORI

Kategori Tahap Umur
Bongsu
Tingkatan 1 & 2
≤ 14 Tahun
Muda
Tingkatan 3 & 4
15 - 16 Tahun
Sulung
Tingkatan 5 & 6/Matrikulasi/Setara
17 - 20 Tahun

YURAN PENYERTAAN

Status Keahlian Perkara Bayaran Awal Bayaran Selepas 22hb April 2023
Ahli Sekolah/Institusi PERSAMA
Yuran Keahlian PERSAMA
RM 50.00
RM 50.00
Kumpulan Pertama (Dalam Setiap Kategori)
RM 60.00
RM 70.00
Kumpulan Berikutnya (Dalam Kategori Sama)
RM 50.00
RM 60.00
Bukan Ahli Sekolah/Institusi PERSAMA
Setiap Kumpulan
RM 120.00
RM 130.00
 • Setiap pendaftaran 10 kumpulan layak untuk mendaftar 1 kumpulan lagi secara percuma.

Pendaftaran

 • Pendaftaran adalah secara berkumpulan yang terdiri daripada 4 peserta (maksimum). Bilangan kumpulan adalah tidak terhad.
 • Pendaftaran secara persendirian juga dibenarkan tetapi hendaklah melalui ibu/bapa/penjaga namun tidak layak untuk mendaftar sebagai Ahli Institusi PERSAMA.

HADIAH PEMENANG

Kedudukan Kumpulan Individu
Tempat Pertama
RM 1,000.00
RM 500.00
Tempat Kedua
RM 800.00
RM 400.00
Tempat Ketiga
RM 600.00
RM 300.00
 • Pemenang terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu Kumpulan dan Individu bagi setiap kategori Bongsu, Muda dan Sulong.
 • Setiap peserta layak untuk memenangi hadiah untuk kedua-dua kategori Kumpulan dan Invididu.
 • Pemenang tempat pertama, kedua dan ketiga akan menerima wang hadiah beserta e-sijil manakala Pemenang Saguhati dan Sanjungan Kehormat pula akan menerima e-sijil sahaja.
 • Semua peserta yang hadir akan diberikan e-Sijil Penyertaan.

Format Pertandingan

 • Setiap peserta perlu hadir ke Pusat Pertandingan yang ditetapkan.
 • Masa: 2 jam 30 minit.
 • Calon boleh mula menjawab pada jam 10.00 pagi sehingga 12.30 tengah hari.
 • Setiap calon untuk Kategori Bongsu, Muda dan Sulung akan menerima set soalan yang berbeza tahap kesukaran mengikut kategori masing-masing.
 • Semua soalan adalah dalam dwi-bahasa iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
 • Terdapat sembilan (9) soalan yang terbahagi kepada dua (2) bahagian:
BahagianNo. SoalanMarkah
A12
22
32
42
52
62
B16
26
36
 • Calon hanya perlu mengisi jawapan sahaja untuk Bahagian A, manakala perlu menulis jalan penyelesaian beserta jawapan untuk Bahagian B.
 • Markah maksimum ialah tiga puluh (30) markah. Tiada markah ditolak untuk jawapan yang salah atau tidak dijawab.

SKOP SOALAN

 • Algebra
 • Geometri
 • Kombinatorik
 • Teori Nombor

Bermula tahun 2022, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengeluarkan arahan bagi mana-mana pertandingan yang melibatkan yuran penyertaan, pelajar yang terlibat tidak akan layak mendapat markah PAJSK. Sila rujuk pekeliling di bawah yang dikeluarkan oleh KPM untuk maklumat lebih lanjut.

Walaubagaimanapun, pihak kami amat mengalu-alukan para pelajar dan pihak sekolah/institusi untuk menyertai Pertandingan OMK ini sebagai salah satu aktiviti ke arah penggalakan matematik dalam kalangan pelajar bagi menjana satu generasi yang berdaya matematik seiring cabaran sains dan teknologi.

Translate »