Ahli Jawatankuasa

Prof. Dr. Abd Fatah bin Wahab
Penasihat
Prof. Madya Dr. Nor Muhainiah binti Mohd Ali
Penasihat
Dr. Binyamin bin Yusoff
Penasihat
Dr. Hassilah binti Salleh
Ketua Penyelaras

hassilah@umt.edu.my
09-6683380
En. Muhamad Hanis bin Mohd Nasir
Penolong Penyelaras

umtomk@gmail.com
Prof. Madya Dr. Nur Aidya Hanum binti Aizam
Penyelaras Negeri Johor

aidya@umt.edu.my
09-6683979
Dr. Fatimah Noor binti Harun
Penyelaras Negeri Kedah & Perlis

fnoor_hh@umt.edu.my
09-6683341
Dr. Ilyani binti
Abdullah
Penyelaras Negeri Kelantan

ilyani@umt.edu.my
09-6683476
Dr. Che Mohd Imran
bin Che Taib
Penyelaras Negeri Melaka

imran@umt.edu.my
09-6683759
Prof. Madya Dr. Ahmad Termimi bin Ab Ghani
Penyelaras Negeri Sembilan

termimi@umt.edu.my
09-6683975
Pn. Siti Madhihah binti Abdul Malik
Penyelaras Negeri Pahang

madhihah@umt.edu.my
09-6683734
Dr. Mohamad Nazri bin Husin
Penyelaras Negeri Perak

nazri.husin@umt.edu.my
09-6683331
Dr. Azwani binti Alias
Penyelaras Negeri Pulau Pinang

azwani.alias@umt.edu.my
09-6683413
Dr. Nur Fadhilah binti Ibrahim
Penyelaras Negeri Sabah

fadhilah@umt.edu.my
09-6683717
Dr. Syerrina binti
Zakaria
Penyelaras Negeri Sarawak

syerrina@umt.edu.my
09-6683681
Dr. Nurhakimah binti Ab.Rahman
Penyelaras Negeri Selangor

nurhakimah@umt.edu.my
09-6683330
Pn. Nor Azlida binti Aleng@Mohamad
Penyelaras Negeri Terengganu

azlida_aleng@umt.edu.my
09-6683744
Ts. Dr. Mohamed Saifullah bin Hussin
Penyelaras Negeri WP Kuala Lumpur & Putrajaya

saifullah@umt.edu.my
09-6683383
Translate »